Kvalitet

Hos oss står kvaliteten i høysetet, og vi har utarbeidet gode kvalitetssikringsrutiner for å sørge for at du som kunde får et optimalt resultat. Alle våre oversettere arbeider ut fra morsmålsprinsippet. Vi legger vekt på en god dialog med oppdragsgiver gjennom hele prosessen. Alle oversettelser blir grundig korrekturlest før prosjektet ferdigstilles og sendes til kunden. Comprendo følger alle relevante lover, inklusive personvernforordningen (GDPR). Se vår personvernerklæring for mer informasjon. Comprendo er prekvalifisert som leverandør til offshoreindustrien gjennom medlemskap i Achilles Joint Qualification System.

oversettelse

OVERSETTELSE

For å kunne levere en optimal oversettelse har vi etablert en rekke kvalitetssikringsrutiner basert på lang erfaring. Moderne programvare bidrar til effektiv oversettelsesprosess og konsekvent begrepsbruk.

Basert på vurdering av fagområde og terminologi sørger vi for rett oversetter til din tekst. Vi sørger for en åpen dialog både med deg som kunde og med den enkelte oversetter om det skulle dukke opp spørsmål underveis i prosessen. Oversettelsen blir grundig korrekturlest og formattert.

Comprendo er medlem av NORFAG – Norsk fagoversetterforening.

norfag_logo_brick

Konferansetolking

KONFERANSETOLKING

Comprendo har et stort nettverk av tolker både med generell språkkompetanse og med spesialkompetanse innenfor flere fagfelt.

Til konferansetolking benytter vi kun profesjonelle simultan- eller konsekutivtolker med lang erfaring fra konferanser i inn- og utland.

Vi sørger for at tolkebokser og simultantolkeutstyr er i henhold til kravene i ISO-standard 2603 og 4043. Egen tekniker følger med.

Kvalitet

ACHILLES

Achilles Joint Qualification System er et felles leverandørregister for offshoreindustrien på norsk og dansk sokkel. På bakgrunn av dokumentert kvalitetssikringssystem etter internasjonal standard er Comprendo prekvalifisert som leverandør av språktjenester til denne sektoren.

achilles2