Kvalitet

Hos oss står kvaliteten i høysetet, og vi har utarbeidet gode kvalitetssikringsrutiner for å sørge for at du som kunde får et optimalt resultat. Alle våre oversettere arbeider ut fra morsmålsprinsippet. Vi legger vekt på en god dialog med oppdragsgiver gjennom hele prosessen. Alle oversettelser blir grundig korrekturlest før prosjektet ferdigstilles og sendes til kunden. Comprendo er prekvalifisert som leverandør til offshoreindustrien gjennom medlemskap i Achilles Joint Qualification System.

oversettelse

OVERSETTELSE

For å kunne levere deg en optimal oversettelse har vi etablert en rekke interne kvalitetssikringsrutiner basert på lang erfaring. Bruk av moderne oversettelsesverktøy er med på å effektivisere oversettelsesprosessen og sikre konsekvent begrepsbruk.

Basert på vurdering av fagområde og terminologi sørger vi for rett oversetter til din tekst. Alle våre oversettere arbeider ut fra morsmålprinsippet, det vil si at de oversetter kun til sitt eget morsmål. Dette er med på å sikre høy kvalitet på den endelige oversettelsen. Vi sørger for en åpen dialog både med deg som kunde og med den enkelte oversetter om det skulle dukke opp spørsmål underveis i prosessen. Oversettelsen blir grundig korrekturlest og formattert på korrekt måte.

Klikk her for å se prosessen fra mottatt originaldokument til ferdig oversettelse.

6-punkts prosess

Konferansetolking

KONFERANSETOLKING

Comprendo har et stort nettverk av tolker både med generell språkkompetanse og med spesialkompetanse innenfor flere fagfelt.

Til konferansetolking benytter vi kun profesjonelle simultan- eller konsekutivtolker med lang erfaring fra konferanser i inn- og utland.

Vi sørger for at tolkebokser og simultantolkeutstyr er i henhold til kravene i
ISO-standard 2603 og 4043.

Kvalitet

ACHILLES

Achilles Joint Qualification System er et felles leverandørregister for offshoreindustrien på norsk og dansk sokkel. På bakgrunn av dokumentert kvalitetssikringssystem etter internasjonal standard er Comprendo prekvalifisert som leverandør av språktjenester til denne sektoren.

jqs-supplier-logo-stamp