Om Comprendo

Comprendo språktjenester ble etablert i 2005 og leverer språktjenester til nærings¬livet, privatpersoner og det offentlige. Selskapet har tre fast ansatte som også er eiere. In-house har vi kompetanse i norsk, engelsk, spansk og russisk. I tillegg har vi et omfattende nettverk av frilansoversettere i de fleste språkkombinasjoner. Gjennom 10 år har vi opparbeidet oss en solid kundemasse innen en rekke bransjer både lokalt og nasjonalt. Vi bruker kun morsmålsoversettere og legger stor vekt på kvalitetssikring i form av ekstra korrektur før levering til kunde. Vi holder til i flotte lokaler på Randaberg. Kom gjerne innom og slå av en prat!

Comprendo Kristin Eikeland

Kristin Eikeland
Partner / Daglig leder

Utdannelse:
Cand. Philol. i russisk, engelsk mellomfag, administrasjons- og organisasjonsvitenskap grunnfag.

Kristin har bakgrunn fra forskning og undervisning på universitetsnivå. I tillegg har hun flere års erfaring fra tolking, oversetting og formidling. Kristin har flere utenlandsopphold bak seg.

Comprendo Vera Stabenfeldt

Vera Stabenfeldt
Partner / Prosjektleder

Utdannelse:
Licenciatura i tolk og translatør (4-årig universitetsutdannelse) fra Spania, mellomfag i fransk.

Vera har mange års erfaring som tolk, oversetter og formidler både fra firma i Spania og Norge. Vera har bodd mange år i Spania.

Comprendo Paul Grogan

Paul Grogan
Partner / Oversetter

Utdannelse:
M.Sc. i geologi fra Universitetet i London.

Paul har engelsk som morsmål. Han har 25 års erfaring som petroleumsgeolog og har jobbet i oljeselskap, Oljedirektoratet, og som selvstendig konsulent. Han er oversetter og korrekturleser i engelsk med spesialfelt faglige og tekniske petroleumsrelaterte, samt juridiske, dokumenter.

 

Kontakt oss