Tjenester

Comprendo tilbyr en rekke tjenester innenfor språkfeltet. Vi leverer oversettelse av dokumenter innen flere ulike fagområder og språkkombinasjoner. Vi tilbyr også korrektur, språkvask og konferansetolking. Når det gjelder språkvask, har vi spesialisert oss på bearbeiding av engelske vitenskapelige artikler og avhandlinger. Vi har et stort nettverk av frilansoversettere og samarbeider med dyktige og profesjonelle konferansetolker. Gjennom vår faste samarbeidspartner kan vi også skaffe tolketeknisk utstyr.

Tjenester

OVERSETTELSE

Oversettelse er selve grunnlaget for det vi driver med. Hos oss er teksten din i trygge hender! Vi oversetter medisinske, økonomisk-administrative, juridiske, tekniske og journalistiske tekster til de fleste språk. Vi kan tilby oversettelse av både manualer, bruksanvisninger, reklamemateriell, kontrakter, rapporter, forskrifter, hms-manualer med mer.

Gjennom vår britiske oversetter/geolog har vi spesialkompetanse innen petroleumsgeofag.

språkvask

SPRÅKVASK

Mange har tendens til å overvurdere egen kompetanse når det kommer til fremmedspråk. Grammatiske og stilistiske feil kan stå i veien for god kommunikasjon. Ikke nøl med å be om hjelp! Vi har blant annet spesialisert oss på språkvask av vitenskapelige artikler og avhandlinger på engelsk. Vi tar også imot tekster på norsk. Comprendo har erfarne oversettere og korrekturlesere som kan fjerne språklig grums og forbedre tekstens kvalitet slik at budskapet ditt kommer best mulig frem og treffer ønsket målgruppe.

Konferansetolking

KONFERANSETOLKING

Comprendo kan tilby både simultan- og konsekutivtolking ved konferanser. Vi setter sammen høyt kvalifiserte tolketeam i henhold til ønsket språkkombinasjon.

I samarbeid med vår leverandør av teknisk tolkeutstyr kan vi også inkludere leie og drift av profesjonelt, komplett tolkeanlegg.

Vi leverer også tolker til forhandlinger, bedriftsbesøk, sightseeing o.l.

  • Vi tar imot og leverer i de fleste formater.
  • Oversettelsene utføres til riktig pris og til avtalt tid.
  • Alle dokumenter behandles konfidensielt.
  • Vi tilbyr gode rabatter for faste kunder/rammeavtaler.

Kontakt oss