• Tjenester

Vi leverer oversettelse av dokumenter innen flere ulike fagområder og språkkombinasjoner. Vi tilbyr også korrektur, språkvask og konferansetolking. Vi har et stort nettverk av frilansoversettere over hele verden og samarbeider med dyktige og profesjonelle konferansetolker. Gjennom vår faste samarbeidspartner kan vi også skaffe tolketeknisk utstyr.

  • OVERSETTELSE

Tjenester

VI OVERSETTER DET MESTE

Oversettelse er selve grunnlaget for det vi driver med. Hos oss er teksten din i trygge hender!

Vi oversetter medisinske, økonomisk-administrative, juridiske, tekniske og journalistiske tekster til de fleste språk.

Vi kan tilby oversettelse av både manualer, bruksanvisninger, reklamemateriell, kontrakter, rapporter, forskrifter, HMS-manualer med mer.

Gjennom vår britiske oversetter/geolog har vi spesialkompetanse innen petroleumsgeofag og energirelaterte temaer (olje og gass / fornybar energi).

Trenger du statsautoriserte oversettelser, så dekker vi også dette behovet!

  • Vi tar imot og leverer i de fleste formater.
  • Oversettelsene utføres til riktig pris og til avtalt tid.
  • Alle dokumenter behandles konfidensielt.
  • Vi tilbyr gode rabatter ved inngåelse av rammeavtaler.

  • SPRÅKVASK

språkvask

BEDRE TEKST – TYDELIG BUDSKAP

Det er lett å overvurdere egen kompetanse når det kommer til fremmedspråk. Grammatiske og stilistiske feil kan stå i veien for god kommunikasjon.

Ikke nøl med å be om hjelp!

Vi har blant annet spesialisert oss på språkvask av vitenskapelige artikler og avhandlinger på engelsk. Vi tar også imot tekster på norsk.

ENGELSK SPRÅKVASK AV VITENSKAPELIGE ARTIKLER

Skal du skrive en vitenskapelig artikkel som skal publiseres eller skal du holde et innlegg på en konferanse? Er du i gang med å skrive avhandlingen din?

Forbereder du en søknad om forskningsmidler?
Ikke la dårlig grammatikk og setningsoppbygning stå i veien for budskapet. Hos Comprendo blir teksten din gjennomgått av dyktige og erfarne engelske morsmålsoversettere.

Vi har spesialisert oss på geofag, energisektoren (olje og gass / fornybar energi) og miljø- og biofag.

Alle dokumenter blir behandlet konfidensielt.

  • KONFERANSETOLKNING

Konferansetolking

EN GOD TOLK ER VIKTIG

Comprendo kan tilby både simultan- og konsekutivtolking ved konferanser og møter.

Vi setter sammen høyt kvalifiserte tolketeam i henhold til ønsket språkkombinasjon.

I samarbeid med vår leverandør av teknisk tolkeutstyr kan vi også inkludere leie og drift av profesjonelt, komplett tolkeanlegg.

Vi leverer også tolker til forhandlinger, bedriftsbesøk, sightseeing o.l.

KONTAKT OSS HER

Ta kontakt og vi gir deg raskt svar på din forespørsel!

Hos oss møter du kompetente og rutinerte medarbeidere, som raskt gir deg pris og leveringstid.
KONTAKT OSS HER